Coronavirüs Tedbirleri hk.

Esnaf ve sanatkarlarımızın ve yakın çevresinin, hem işyerlerinde hem de işyerleri dışında belirtilen önlemleri alması ve bu önlemleri alışkanlık haline getirmesi, bir çok akut solunum
yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini azaltmaya yardımcı olacaktır.

Bu kapsamda; ülkemiz genelinde Yeni Coronavirüs’e karşı önlemler arttırılmış olup, odalarımız ile esnaf ve sanatkarlarımızın da korunma ve güvenlik önlemlerini arttırması ve kişisel hijyen kurallarına uyması gerekmektedir. Özellikle;

• El hijyenine önem verilmelidir. Eller, tırnak altları, parmak araları ve ellerin üzeri en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla iyice yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır.
• Hasta veya hasta olduğu düşünülen kişilere 2 metreden fazla yaklaşılmamalıdır.
• Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır.
• Olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalı, tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır.
• Et, yumurta gibi hayvansal gıdalar iyice pişirilmelidir.
• Koruma maksatlı kullanılan maskeler kirlendiğinde atılmalı ve 1 günden fazla kullanılmamalıdır.
• Kapalı alanlar sık sık havalandırılmalı ve ortak kullanım alanları güçlü dezenfektanlarla temizlenmelidir.
• Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmeli, gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanmalıdır.
• Gıda ile temas eden çalışanların eldiven, maske ve bone kullanmalarının sağlanması;

Kişisel hijyen ve korunma yöntemleri toplum sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem arz ettiğinden, Sağlık Bakanlığı’nın Yeni Coronavirüs (Covid-19) hakkında yayınlamış olduğu bilgilendirme formu :

http://www.tesk.org.tr/resimler/yeni_coronavirus.pdf

Hayati önem taşıyan bu konu hakkında gereken hassasiyeti
ve tedbirleri almaya özen gösterelim. Önemle bilgilerinize sunulur.
Oda Başkanı Ayhan ÜNAL